Pel mateix preu que em va costar. És el proper diumenge dia 16 de febrer. Jo no la podré correr perque tinc el grip.